Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Σύσκεψη για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών Αρτέμιδας και Ραφήνας


Ευρεία σύσκεψη με θέμα τη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών Αρτέμιδας και Ραφήνας στην Ανατολική Αττική, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23/1 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργού Αναπληρωτή κ. Σταύρου Καλαφάτη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρού, του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων κ. Κ. Τριάντη, του Γενικού Διευθυντή της ΕΥΔΑΠ κ. Ι. Πάσσιου, του κ. Κ. Λέμα Προϊστάμενου Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής, του κ. Α. Λιάσκου Προϊστάμενου Δ/νσης Αναπτυξιακού & Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής και του κ. Δ. Ξένου Ειδικού Σύμβουλου Περιφέρειας Αττικής.

Παρά τις πολυετείς προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος, η εκκρεμότητα της ορθολογικής διαχείρισης των αστικών λυμάτων σε οικισμούς της Ανατολικής Αττικής παραμένει. Εκτός από τις προφανείς επιπτώσεις για την κατάσταση των υδάτινων αποδεκτών, την επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, η εκκρεμότητα αυτή εγκυμονεί πλέον και σοβαρούς δημοσιονομικούς κινδύνους.

Τον Οκτώβριο του 2007 η Ελλάδα καταδικάσθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) για την ανεπαρκή κάλυψη 24 οικισμών Β’ προτεραιότητας που έπρεπε να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μέχρι το 2000, κατά παράβαση της Οδηγίας 91/271/ΕΕ. Μετά την καταδίκη ξεκίνησε η εφαρμογή ενός σχεδίου συμμόρφωσης, που οδήγησε στην αντιμετώπιση των υποθέσεων για την πλειοψηφία των προβληματικών οικισμών.

Για τους επτά εναπομείναντες οικισμούς που εξακολουθούν να μη διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές, η Ε.Ε προχώρησε σε νέα προδικαστική διαδικασία με αποστολή Προειδοποιητικής και Συμπληρωματικής Προειδοποιητικής Επιστολής. Βάσει αυτών, εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, η υπόθεση θα παραπεμφθεί εκ νέου στο ΔΕΚ για την καταδίκη της χώρας και την επιβολή χρηματικών προστίμων και ποινής. Σε μία τέτοια περίπτωση θα έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Νόμου 4042/2012, σχετικά με τις ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στους οικισμούς της Συμπληρωματικής Προειδοποιητικής Επιστολής συμπεριλαμβάνονται και οι οικισμοί της Αρτέμιδας και της Ραφήνας στην Ανατολική Αττική. Για τους οικισμούς αυτούς δεν υπάρχει, ακόμη και σήμερα, κοινά αποδεκτός σχεδιασμός και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.

Ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών Ανατολικής Αττικής ξεκίνησε το 1989 από το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και το 1992 ανατέθηκε στην ΕΥΔΑΠ, η οποία προσδιόρισε τις οικιστικές ενότητες που θα εξυπηρετούνται από Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ). Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων προβλεπόταν να εξυπηρετεί τους τ. Ο.Τ.Α. Ανθούσας, Γλυκών Νερών, Παλλήνης, Πικερμίου, Αρτέμιδας, Ραφήνας και τμήματα των Παιανίας, Σπάτων, Πεντέλης και Νέας Μάκρης.

Δεδομένου ότι δεν ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες και τα έργα, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε τον Ιανουάριο 2012 στην επικαιροποίηση του σχεδιασμού της για τη δυναμικότητα και τη χωροθέτηση του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων.

Σημειώνεται ότι, η εναλλακτική της μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών αυτών στην Ψυτάλλεια, αποκλείστηκε για προφανείς οικονομοτεχνικούς λόγους, καθώς η δυναμικότητα της Εγκατάστασης δεν επαρκεί στο βάθος χρόνου ζωής των έργων (σχεδιασμός 40ετίας), οι υφιστάμενες υποδομές αποχέτευσης δεν έχουν τη χωρητικότητα να παραλάβουν τις πρόσθετες παροχές των λυμάτων από τις περιοχές αυτές και το κόστος μεταφοράς και συντήρησης είναι απαγορευτικό.

Ο νέος σχεδιασμός, προβλέπει πλέον την εξυπηρέτηση μόνο των οικισμών Αρτέμιδας, Ραφήνας, Σπάτων και Πικερμίου, ενώ η χωροθέτηση της εγκατάστασης συναρτάται υποχρεωτικά με την οριοθέτηση του ρέματος της Ραφήνας που βρίσκεται στην προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης του ΚΕΛ.

Παρά το γεγονός ότι η τμηματική οριοθέτηση του ρέματος βρίσκεται σε τελικό στάδιο, οπότε και η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα μπορούσε να προχωρήσει με την επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου, σημειώνεται εμπλοκή στην προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών, η οποία οφείλεται στη μη ξεκάθαρη συναίνεση των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδας και ιδιαίτερα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (υπ’ αρ. 9691 /17-10-2012 έγγραφο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, υπ΄ αρ. 33889/17-10-2012 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας –Πικερμίου).

Συνεπώς, πρέπει άμεσα να διασφαλισθούν συναίνεση και συνεργασία για την ταχύτατη υλοποίηση των παραπάνω έργων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί οριστικά η επαπειλούμενη νέα καταδίκη και να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΣΠΑ.

Τα παραπάνω, αποτελούν τα δεδομένα στα οποία έχουν συμφωνήσει οι συναρμόδιες Ελληνικές αρχές προκειμένου να προγραμματισθούν οι περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες. Οποιοσδήποτε φορέας υποστηρίζει εναλλακτικές μεθόδους διευθέτησης, καλείται να προτείνει, άμεσα και τεκμηριωμένα, οριστική και βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις συνέπειες για τους πολίτες της περιοχής και τις επιπτώσεις για τη χώρα από την επιβολή προστίμου, στην παρούσα μάλιστα συγκυρία.

Κυριακή: 3 δημοσκοπήσεις "σπρώχνουν" πιο κάτω τον ΣΥΡΙΖΑ


Τρεις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται στον κυριακάτικο Τύπο επιβεβαιώνουν την αλλαγή πολιτικών συσχετισμών που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μετά την οριστικοποίηση της αποφυγής της χρεοκοπίας, την οποία πιστώθηκε στη συνείδηση των πολιτών η κυβέρνηση Σαμαρά.

Πιο συγκεκριμένα, σε δημοσκόπηση της “Κάπα Research”για το “Βήμα της Κυριακής”, η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 1,7% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ (22,9%-21,2%) και ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 10,5%, το ΠΑΣΟΚ με 7,2%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Δημοκρατική Αριστερά με 4,8% και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,5%.

Σε δημοσκόπη της “Alco” για το “Πρώτο Θέμα”, το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται στο 1,5% (24,9%-23,4%), ενώ η Χρυσή Αυγή έχει 9,7%, το ΠΑΣΟΚ 8,6%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 6,6%, το ΚΚΕ 5,2% και η Δημοκρατική Αριστερά 4,8%.

Σε δημοσκόπηση της “MRB” για τη “Real News”, η Νέα Δημοκρατία έχει “αέρα” 1,1% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ (23,1%-22%), και ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 9,2%, το ΠΑΣΟΚ 5,5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,9%, η Δημοκρατική Αριστερά 4,4% και το ΚΚΕ 4,3%.

Λεωφόρος Λαυρίου: Αναζητούν στοιχεία για τροχαίο

Πληροφορίες για τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του οδηγός ποδηλάτου, αναζητά η Τροχαία.

Όπως ανακοινώθηκε, Το Σάββατο 19/1/2013, στις 21.30 στο 26ο χιλιόμετρο της Λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Κορωπί, οδηγός ποδηλάτου παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Αποτέλεσμα του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού του ποδηλάτου.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με το δυστύχημα, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Τμήμα Τροχαίας Κερατέας στα τηλέφωνα 22990 69211 και 22990 42800.

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Γκάλοπ Σαββάτου: Πρωτιά της ΝΔ με 0,4% - Δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ


Πρωτιά για τη ΝΔ και τον Αντώνη Σαμαρά δίνει δημοσκόπηση της Raas για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά που κυκλοφορεί αύριο Σάββατο.

Το προβάδισμα για τη ΝΔ είναι μόλις 0,4% καθώς στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει25,5% έναντι 25,1% του ΣΥΡΙΖΑ. Να σημειωθεί ότι η ίδια εταιρεία σε δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου (18-20/12) έδινε προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ με 25,5% έναντι 24,8% της ΝΔ.

Η πρωτιά της ΝΔ, σύμφωνα με την εφημερίδα, προκύπτει και από τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας σε θέματα αιχμής,όπως η τρομοκρατία, οι καταλήψεις, οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων, κ.λπ.

Στη δημοσκόπηση τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Χρυσή Αυγή με 8,8% (από 9.1% τον Δεκέμβριο) και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ 5,3% (από 5,7%), ΔΗΜΑΡ 5,3% (5,0%), ΚΚΕ 5% (4,8%), Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,8% (2,8%), Δημιουργία Ξανά 1,6% (1,2%), Οικολόγοι Πράσινοι 1,5% (1,4%), Άλλο 2,4% (3,8%), Άκυρο – Λευκό 2,6% (3,2%) ενώ η Αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει στο 13,3% (12,7%).

Οι πολίτες λένε «ναι» στην επιστράτευση για τους εργαζόμενους του Μετρό με ποσοστό 54,1% έναντι 41,9% ενώ στο θέμα της ανακατάληψης των δημόσιων κτιρίων το ποσοστό που συμφωνούν είναι αρκετά υψηλό φτάνοντας το79,5% έναντι 17,6% που εκφράζουν την διαφωνία τους.


Enhanced by Zemanta

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Την Πέμπτη ο διαγωνισμός για το ΧΥΤΑ Κερατέας - Ξεκίνησαν οι αντιδράσεις

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων στην ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ», στην περιοχή της Κερατέας. 

Η Συντονιστική Επιτροπή Κερατέας αντιτίθεται «στον αναχρονιστικό και παρωχημένο περιφερειακό σχεδιασμό και στη διακήρυξη των 4 μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική, στην πλήρη παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες, και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το συγκεντρωτισμό των σύμμικτων απορριμμάτων σε στοχευμένες περιοχές –Κερατέα, Γραμματικό, Φυλή».


Καταδικάζεται η «βίαιη προώθηση του αδιεξόδου περιφερειακού σχεδιασμού ακόμη και μετά από τις εντονότατες κοινωνικές αντιδράσεις και επιστημονικές αντιρρήσεις» και καλούν το δήμο Λαυρεωτικής και όλους τους πολίτες της Αττικής σε διαμαρτυρία έξω από τον ΕΣΔΝΑ, αύριο 24 Ιανουαρίου, καθώς και 29/1 και 5/2, ημέρες των καταθέσεων προσφορών για τις δημοπρατήσεις.
 
Για «παράνομες δημοπρατήσεις» κάνει λόγο ο πρώην δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, ο οποίος θα γνωστοποιήσει σύντομα τις νέες προσφυγές εναντίον τους, καθώς και πρωτοβουλίες σε νομικό, πολιτικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα που ανοίγει και πάλι.
 
Την περασμένη Τρίτη ολοκληρώθηκε η ίδια διαδικασία για την περιοχή του Γραμματικού, με φόντο τις αντιδράσεις κατοίκων και εργαζόμενων της ΠΟΕ – ΟΤΑ έξω από τα γραφεία του ΕΣΔΚΝΑ. Υπεβλήθησαν φάκελοι από 8 διαγωνιζόμενους, από τους οποίους θα επιλεγούν έξι για την δεύτερη φάση.
 
Στις 29 Ιανουαρίου η διαδικασία θα επαναληφθεί για τα Α. Λιόσια και στις 5 Φεβρουαρίου για τη Φυλή.

Νέα δημοσκόπηση:Μπροστά η ΝΔ με 0,3%


Προβάδισμα 0,2% της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει η έρευνα της «Marc» για την εκπομπή ALPHA Δημοσκόπηση.

Η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 22,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 22,3%, η Χρυσή Αυγή 9,7%, το ΠΑΣΟΚ 5,7%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 5,6%, η ΔΗΜΑΡ 4,6% το ΚΚΕ 4,3%, ενώ άλλο κόμμα απάντησε το 5,2% των ερωτηθέντων.

Ενώ στην εκτίμηση ψήφου τα κόμματα συγκέντρωσαν: ΝΔ 28,2%, ΣΥΡΙΖΑ 27,9%, Χρυσή Αυγή 12,2%, ΠΑΣΟΚ 7,2%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,0%, ΔΗΜΑΡ 5,8% και ΚΚΕ 5,3%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Α. Σαμαράς με ποσοστό 53,2% έναντι του Αλέξη Τσίπρα, που συγκεντρώνει 30,9%.

Στην παράσταση νίκης η ΝΔ  φτάνει το 44,5% από 26,6% τον Δεκέμβριο του 2012, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 44,4% έναντι 60,3% τον Δεκέμβριο του 2012.ΠΗΓΗ:ALPHA

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΑΡ: Οι αυτοδιοικητικές αρχές οφείλουν να επιλέξουν την βέλτιστη τεχνολογία επεξεργασίας για τα σκουπίδια


Ανακοίνωση του Τομέα Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας της ΔΗΜΑΡ σχετικά με τους διαγωνισμούς για την κατασκευή εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
  • Δεν αποτελεί λύση η επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων
  • Διαλογή στην πηγή για μέγιστη ανακύκλωση

 Σχετικά με τους διαγωνισμούς για την κατασκευή 4 εργοστασίων  επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που υλοποιεί ο Ειδικός Διαβαθμιδικός  Σύνδεσμος Νομού Αττικής, ο Τομέας Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας της ΔΗΜΑΡ δηλώνει τα εξής: 
  1. Η επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου δεν μπορεί να επιτευχθεί με την προωθούμενη επεξεργασίασύμμεικτων απορριμμάτωνη οποία είναι αντίθετη με την ευρωπαϊκή πολιτική αλλά και με την ευρωπαϊκή και ελληνική σχετικήνομοθεσία.
  2. Μόνη λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων, τόσο της Αττικής όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας είναι η εντονότερη πολιτική και κοινωνικήυποστήριξη της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγήώστε να γίνει πράξη η μέγιστηανακύκλωσηΧρειάζεται βελτίωση της διαλογής των βασικών υλικών-στόχωνάμεση δρομολόγηση της διαλογής του οργανικού κλάσματος καιτης ανακύκλωσής του, όπως προβλέπεται και από την πρόσφατη νομοθεσίαΗ έμπρακτη υλοποίηση των στόχων των ευρωπαϊκώνΟδηγιών και της ελληνικής νομοθεσίας θα συμβάλει στην υπέρβαση του παρωχημένου μοντέλου της ταφής του συνόλου τωνστερεών αποβλήτων.
  3. Η προώθηση της διαλογής στην πηγή και της επαναχρησιμοποίησης / ανακύκλωσης των αξιοποιήσιμων υλικών θα μειώσει δραματικά τον όγκοτων απορριμμάτων που θα απομείνουν προς επεξεργασία / διάθεσηΗ ταυτόχρονη προκήρυξη κατασκευής 4 (!) εργοστασίων αυτού τουμεγέθους στην Αττική ακυρώνει στην πράξη την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για την αειφορική διαχείριση των αστικών στερεώναποβλήτωνΑπειλεί είτε την ίδια την συνέχεια των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης είτε την Αττική με νέα «κουφάρια»αδρανών εργοστασίων.
  4. Η παλαιά, δοκιμασμένη και αποτυχημένη μέθοδος της «μελέτης-κατασκευής» από τον εργολάβο επανέρχεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού,που κάνει λόγο για «όλες τις δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων». Η συντεταγμένη πολιτεία και κυρίως οι αυτοδιοικητικές αρχές οφείλουν να επιλέξουν την βέλτιστη τεχνολογία επεξεργασίαςμετά από ανοιχτήδιαφανή διαβούλευση τόσο με την κοινωνία, όσο καιμε την επιστημονική κοινότητα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...