Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΑΡ: Οι αυτοδιοικητικές αρχές οφείλουν να επιλέξουν την βέλτιστη τεχνολογία επεξεργασίας για τα σκουπίδια


Ανακοίνωση του Τομέα Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας της ΔΗΜΑΡ σχετικά με τους διαγωνισμούς για την κατασκευή εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
  • Δεν αποτελεί λύση η επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων
  • Διαλογή στην πηγή για μέγιστη ανακύκλωση

 Σχετικά με τους διαγωνισμούς για την κατασκευή 4 εργοστασίων  επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που υλοποιεί ο Ειδικός Διαβαθμιδικός  Σύνδεσμος Νομού Αττικής, ο Τομέας Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας της ΔΗΜΑΡ δηλώνει τα εξής: 
  1. Η επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου δεν μπορεί να επιτευχθεί με την προωθούμενη επεξεργασίασύμμεικτων απορριμμάτωνη οποία είναι αντίθετη με την ευρωπαϊκή πολιτική αλλά και με την ευρωπαϊκή και ελληνική σχετικήνομοθεσία.
  2. Μόνη λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων, τόσο της Αττικής όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας είναι η εντονότερη πολιτική και κοινωνικήυποστήριξη της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγήώστε να γίνει πράξη η μέγιστηανακύκλωσηΧρειάζεται βελτίωση της διαλογής των βασικών υλικών-στόχωνάμεση δρομολόγηση της διαλογής του οργανικού κλάσματος καιτης ανακύκλωσής του, όπως προβλέπεται και από την πρόσφατη νομοθεσίαΗ έμπρακτη υλοποίηση των στόχων των ευρωπαϊκώνΟδηγιών και της ελληνικής νομοθεσίας θα συμβάλει στην υπέρβαση του παρωχημένου μοντέλου της ταφής του συνόλου τωνστερεών αποβλήτων.
  3. Η προώθηση της διαλογής στην πηγή και της επαναχρησιμοποίησης / ανακύκλωσης των αξιοποιήσιμων υλικών θα μειώσει δραματικά τον όγκοτων απορριμμάτων που θα απομείνουν προς επεξεργασία / διάθεσηΗ ταυτόχρονη προκήρυξη κατασκευής 4 (!) εργοστασίων αυτού τουμεγέθους στην Αττική ακυρώνει στην πράξη την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για την αειφορική διαχείριση των αστικών στερεώναποβλήτωνΑπειλεί είτε την ίδια την συνέχεια των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης είτε την Αττική με νέα «κουφάρια»αδρανών εργοστασίων.
  4. Η παλαιά, δοκιμασμένη και αποτυχημένη μέθοδος της «μελέτης-κατασκευής» από τον εργολάβο επανέρχεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού,που κάνει λόγο για «όλες τις δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων». Η συντεταγμένη πολιτεία και κυρίως οι αυτοδιοικητικές αρχές οφείλουν να επιλέξουν την βέλτιστη τεχνολογία επεξεργασίαςμετά από ανοιχτήδιαφανή διαβούλευση τόσο με την κοινωνία, όσο καιμε την επιστημονική κοινότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...