Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Ρομά Χαλανδρίου: Κυβέρνηση παρανομεί και παραπλανά Βουλή και ΟΗΕ!

Φωτό αρχείου
Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) τεκμηριώνει εκτενέστατα στη συνέχεια τις παράνομες ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με το θέμα της στέγασης των Ρομά Χαλανδρίου, τους οποίους εκπροσωπεί, καθώς και την παραπλάνηση της Βουλής και της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Αποκορύφωμα είναι η περιφρόνηση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων του ΟΗΕ με την έκδοση νέας απόφασης κατεδάφισης για τις 25 Φεβρουαρίου 2014.     

Στις 26 Φεβρουαρίου 2013 εκδόθηκε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Φ.244/5551/12/26-2-2013) για την κατεδάφιση στις 14 Μαΐου 2013 των κατοικιών 43 Ρομά που είχαν καταγραφεί από την πολεοδομία το 1996. Παράλληλα, στις 23 Απριλίου 2013 δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η από 16 Απριλίου 2013 απόφαση (Φ.73521/9339/16-4-2013) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη «μετεγκατάσταση του συνόλου του καταυλισμού [Ρομά] της περιοχής Νομισματοκοπείου του Δήμου Χαλανδρίου που σήμερα στεγάζεται στην ιδιωτική έκταση επί της οδού Σαρανταπόρου και Ίριδας στην ελεύθερη αδόμητη δημόσια έκταση με εμβαδόν εγγύς του σημερινού καταυλισμού στη περιοχή Νομισματοκοπείου/Πεύκου Πολίτη στη Διεύθυνση Λευκωσίας και Σαρανταπόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου».

Η απόφαση μεταστέγασης δεν πρόβλεπε όμως αναστολή των κατεδαφίσεων μέχρι τη μεταστέγαση. Έτσι, το ΕΠΣΕ ως εκπρόσωπος των θιγόμενων Ρομά προσέφυγε στις 6 Μαΐου 2013 στην Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ η οποία στις 10 Μαΐου 2013 δέχθηκε το αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα προστασίας των προσφευγόντων και ζήτησε από την Ελλάδα να διασφαλίσει πως αυτοί δεν θα καταστούν άστεγοι κατά το χρονικό διάστημα που η προσφυγή τους εξετάζεται από την Επιτροπή. Μόνο μετά την απόφαση αυτή ματαιώθηκε η –παράνομη όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια αλλά συνηθισμένη στην Ελλάδα- κατεδάφιση του καταυλισμού.

Ακολούθησαν μεταξύ άλλων τρεις ερωτήσεις στη Βουλή με απαντήσεις Υπουργών και διπλή υποβολή παρατηρήσεων από την Ελλάδα (από το Υπουργείο Εξωτερικών) στην Επιτροπή του ΟΗΕ. Από τα έγγραφα αυτά προκύπτει η συστηματική παραπλάνηση Βουλής και ΟΗΕ από την κυβέρνηση.   

Στις 25 Ιουλίου 2013, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εξωτερικών. Στις 6 Αυγούστου 2013, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος απάντησε επιβεβαιώνοντας την ισχύ των ασφαλιστικών μέτρων και πρόσθεσε πως μετά την υποβολή παρατηρήσεων στις 8 Ιουλίου 2013 ζητήθηκε η επανεξέταση των μέτρων αυτών. Στις 19 Αυγούστου 2013, ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης απάντησε πως την αρμοδιότητα έχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΑΔΑ) η οποία δεν έχει απαντήσει σε τρία σχετικά έγγραφα του Υπουργείου της 15 Απριλίου 2013, της 30 Ιουλίου 2013 και της 9 Αυγούστου 2013 προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλή. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε πως όταν θα υπάρξει απάντηση, θα ενημερώσει τη Βουλή. Έξι μήνες αργότερα ο Υπουργός δεν ενημέρωσε τη Βουλή για ύπαρξη απάντησης, ούτε έλεγξε το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Δημήτρη Καλογερόπουλο (ΓΓΑΔΑ) για την παράλειψη αυτή. Αντίθετα τον προήγαγε στις 13 Αυγούστου 2013 σε Ειδικό Συντονιστή για τη διαχείριση των αποβλήτων, και στις 17 Ιανουαρίου 2014 σε Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, στον οποίο είχε κοινοποιηθεί η ερώτηση, υπέβαλε γενικές πληροφορίες για τα προγράμματα για τους Ρομά.

Στις 8 Ιουλίου 2013, η Ελλάδα απάντησε στον ΟΗΕ, με βάση (παρα)πληροφόρηση του ΓΓΑΔΑ που απέκρυψε όσα αναφέρονται τη συνέχεια, πως υλοποιεί τη μετεγκατάσταση «σε σύντομο χρονικό διάστημα» με βάση την απόφαση της 16 Απριλίου 2013 και την «πρόσφατη καταγραφή των υπό κατεδάφιση παράνομων κτισμάτων από την πολεοδομία» αν και έχει να λάβει υπόψη της ένα νέο στοιχείο, την ύπαρξη ενός χώρου άθλησης στο χώρο μετεγκατάστασης «που δεν γνώριζε πριν τη λήψη της απόφασης»! Ανέφερε δε πως θα προχωρούσε σε αναζήτηση χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Ταμείο Αττικής που είχε ήδη ανταποκριθεί θετικά σε προηγούμενο αίτημα.    

Με τις παραπάνω απαντήσεις σε Βουλή και ΟΗΕ η κυβέρνηση απέκρυπτε τα ακόλουθα:

 1. Η πολεοδομία δεν είχε κάνει πλήρη καταγραφή των κατοικιών. Στις 18 Ιουνίου 2013, είχε καταγράψει μόνο 27 και είχε ενημερώσει πως θα συνέχιζε την καταγραφή στις 17 Σεπτεμβρίου 2013. Κυρίως δε είχε ενημερώσει πως για όλα τα κτίσματα που δεν είχαν καταγραφεί το 1996 ή είχαν επεκταθεί ή μετατραπεί μεταξύ 1996-2013 (δηλαδή σχεδόν όλα) θα συντάσσονταν νέες εκθέσεις αυτοψίας. Αυτό σήμαινε στην πράξη πως δεν μπορούσε να γίνει καμιά κατεδάφιση με βάση τις εκθέσεις του 1996. Ας σημειωθεί πως η πολεοδομία δεν ολοκλήρωσε την καταγραφή στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, αλλά στις 15 Ιανουαρίου 2014, διαπιστώνοντας την παρουσία 74 κατοικιών!

 1. Το ΤΑΙΠΕΔ στις 18 Ιουνίου 2013 γνωστοποίησε στο ΓΓΑΔΑ πως ο χώρος μετεγκατάστασης είχε περιληφθεί στα προς αποκρατικοποίηση ακίνητα του Δημοσίου.
  
 1. Το Συμβούλιο Επικρατείας στις 28 Ιουνίου 2013 εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης μετεγκατάστασης της 16 Απριλίου 2013.  

 1. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και η Περιφέρεια Αττικής στις 8 και 15 Ιουλίου 2013 απέρριψαν το αίτημα χρηματοδότησης της μετεγκατάστασης.

 1. Στις 31 Ιουλίου 2013, η ΑΔΑ με το Δήμο Μεγαρέων επισκέπτονται χώρο πρώην Αμερικανικής βάσης στη θέση «Κανδήλι» στην Κορυφή του Όρους Πατέρα που έχει επιλεγεί από την ΑΔΑ για να προταθεί για τη μεταστέγαση των Ρομά (χωρίς οι ίδιοι να ερωτηθούν).

 1. Στις 2 Αυγούστου 2013, ο ΓΓΑΔΑ ζητά από το Δήμαρχο Μεγαρέων τη σύμφωνη γνώμη του για την επιλογή του χώρου.

 1. Στις 7 Αυγούστου 2013, ο Δήμαρχος Μεγαρέων απαντά πως συμφωνεί να μεταστεγαστούν εκεί Ρομά του Δήμου Μεγαρέων (και όχι Χαλανδρίου).

 1. Στις 23 Αυγούστου 2013, συνεδριάζει η Επιτροπή του άρθρου 2 της ΥΑΓ.Π/23641/2003 ΦΕΚ B 973/15.7.2003 για την «Τροποποίηση της Α5/696/25.4.83 Υγειονομικής Διάταξης, για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων» η οποία αφορά «οργανωμένη μόνιμη κατασκήνωση για την προσωρινή εγκατάσταση των πλανόδιων», με παράνομη σύνθεση (δηλαδή χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Μεγαρέων) και αποφασίζει να εισηγηθεί τη μεταστέγαση των Ρομά Χαλανδρίου στην Κορυφή του Όρους Πατέρα. Στην Επιτροπή δεν κλήθηκαν εκπρόσωποι των Ρομά Χαλανδρίου, σε αντίθεση προς τη συνεδρίαση της ίδιας Επιτροπής της 14 Δεκεμβρίου 2012 όπου είχε επιλεγεί δημόσια έκταση μέσα στο Δήμο Χαλανδρίου, στην οποία είχε μετάσχει και συμφωνήσει με την απόφαση εκπρόσωπος των Ρομά Χαλανδρίου. Την εισήγηση αποδέχεται ο ΓΓΑΔΑ στις 26 Αυγούστου 2013.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2013, η Χρυσή Αυγή κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και Υποδομών. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας απαντά (ψευδόμενος για να εντυπωσιάσει τη ΧΑ) πως διενεργούνται εξορμήσεις ανά δεκαήμερο με συμμετοχή μεγάλης αστυνομικής δύναμης συναρμόδιων υπηρεσιών, ενώ επί πλέον από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου πραγματοποιούνται συχνά αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και πως το ΑΤ Χαλανδρίου σε μη κατονομαζόμενη ημερομηνία είχε σχηματίσει δικογραφία που είχε υποβάλει στην εισαγγελία για αυθαίρετες κατασκευές. Το εντυπωσιακό είναι πως, αν και δεν ερωτήθηκε από τη ΧΑ, ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκης όχι μόνο απάντησε αλλά φρόντισε αυτή τη φορά να υπάρχει και ενημέρωση από το ΓΓΑΔΑ που είχε απαξιώσει να απαντήσει στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Υπουργός, στις 29 Οκτωβρίου 2013, ενημερώνει πως εκταμιεύθηκαν στεγαστικά δάνεια από 16 Ρομά του Χαλανδίου. Ο ΓΓΑΔΑ αναφέρει πως η καταδικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 642/2011 για καταβολή ηθικής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες των καταπατημένων οικοπέδων από τους Ρομά Χαλανδρίου δεν είναι τελεσίδικη αφού έχει υποβληθεί έφεση από το Υπουργείο Οικονομικών. Προσθέτει πως η κατεδάφιση των κατοικιών των Ρομά Χαλανδρίου προϋποθέτει τη μετεγκατάστασή τους με ανθρώπινους όρους διαβίωσης η οποία ψευδόμενος ισχυρίζεται πως έχει αποφασισθεί να γίνει στην παρακείμενη περιοχή του Χαλανδρίου, που εκκρεμεί λόγω της προσωρινής διαταγής του ΣτΕ και της εκκρεμούσας απόφασης του ΣτΕ για την αίτηση αναστολής εκτέλεσης.    

Με την παραπάνω απάντηση σε Βουλή η κυβέρνηση απέκρυπτε τα ακόλουθα:

 1. Οι αστυνομικοί έλεγχοι που ανέφερε ο Υπουργός Δημόσια Τάξης πως γίνονταν τακτικά αφορούσαν ελέγχους σε περιοχές ίσως κοντά στον καταυλισμό αλλά δεν αφορούσαν τον καταυλισμό. Αυτό αποκαλύφθηκε στη συνέχεια μετά από άλλη ερώτηση.

 1. Η αναφορά στην απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών μέσω του ΓΓΑΔΑ ήταν θρασύτατα ψευδής αφού όπως προαναφέρθηκε είχε ήδη δρομολογηθεί στα κρυφά από τους Ρομά μεταστέγασή τους στην Κορυφή του Όρους Πατέρα. Στις 18 Οκτωβρίου 2013, ένδεκα ημέρες πριν κατατεθεί στη Βουλή νη απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, είχαν ήδη εκδοθεί αποφάσεις του ΓΓΑΔΑ ανάκλησης της μεταστέγασης στο παρακείμενο δημόσιο χώρο στο Χαλάνδρι (Φ.73521/25892/18-10-2013) και μεταστέγασής τους στην Κορυφή του Όρους Πατέρα (Φ.73521/29462/18-10-2013). Οι αποφάσεις αυτές δεν κοινοποιήθηκαν στους Ρομά παρά μόνο στις 25 Νοεμβρίου 2013, αφού αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» στις 22 Νοεμβρίου 2013, δηλαδή περισσότερο από ένα μήνα μετά την έκδοσή τους, με προφανή σκοπιμότητα να μη γίνουν γνωστές ώστε να δρομολογηθούν στα κρυφά οι διαδικασίες για την εκτέλεση έργων στην Κορυφή του Όρους Πατέρα.   

 1. Το Διοικητικό Εφετείο με την τελεσίδικη  απόφασή του 3645/13-8-2013είχε απορρίψει τις εφέσεις του Δημοσίου και των ιδιοκτητών διατηρώντας σε ισχύ την πρωτόδικη καταδίκη του Δημοσίου.

Στις 21 Οκτωβρίου 2013, η ΔΗΜΑΡ κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. στον καταυλισμό των Ρομά Χαλανδρίου κατά το 2012 και 2013 και για τις σχετικές δικογραφίες που σχηματίσθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Στις 8 Νοεμβρίου 2013, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας  επανέλαβε αναίσχυντα πως διενεργούνται εξορμήσεις ανά δεκαήμερο με συμμετοχή μεγάλης αστυνομικής δύναμης συναρμόδιων υπηρεσιών, ενώ επί πλέον από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου πραγματοποιούνται συχνά αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και πως το ΑΤ Χαλανδρίου. Παρέπεμψε σε συνημμένους πίνακες με σχετικά στοιχεία που τον διέψευδαν: σε αυτούς αναφέρονται 28 έλεγχοι οχημάτων (στους δρόμους πέριξ του Νομισματοκοπείου) κατά τους 22 μήνες του 2012-2013 που είχαν οδηγήσει σε βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ (κυρίως το 2012) και συλλήψεις αλλοδαπών (προφανώς παράτυπων και φυσικά μη Ρομά) το 2012. Στον καταυλισμό Ρομά αναφέρθηκαν μόνο οκτώ εξορμήσεις κατά το δεκάμηνο του 2013 που οδήγησαν σε 35 προσαγωγές και μόνο 16 συλλήψεις (στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 για ρευματοκλοπή για την οποία αθωώθηκαν). Τέλος, το ίδιο αναίσχυντα ισχυριζόταν πως η μεταστέγαση των Ρομά σε παρακείμενη έκταση εκκρεμούσε, ενώ είχε ήδη ματαιωθεί από τις 18 Οκτωβρίου 2013.

Στις 25 Νοεμβρίου 2013, η Ελλάδα απάντησε στον ΟΗΕ. Στο κείμενο αυτό αναφέρεται ρητά πως στις 14 Αυγούστου 2013, η Επιτροπή του ΟΗΕ της κοινοποίηση τις παρατηρήσεις του ΕΠΣΕ και σημείωσε πως τα ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν σε ισχύ όσο εξετάζεται η προσφυγή. Το ΕΠΣΕ έχει προθεσμία μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2014 να υποβάλει παρατηρήσεις στις θέσεις της Ελλάδας. Η Ελλάδα ισχυρίστηκε πως υπήρχε η μη τελεσίδικη πρωτόδικη απόφαση 642/2011 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Πρόσθετε δε πως οι αρχές είχαν υιοθετήσει την προσέγγιση της εύρεσης κατάλληλης εναλλακτικής στέγασης των Ρομά και της μη εκτέλεσης της απόφασης κατεδάφισης των παραγκών μέχρι την εξεύρεση λύσης. Ανέφερε την αρχική επιλογή της παρακείμενης έκτασης για τη μεταστέγαση, την υποβολή αίτησης ακύρωσης από τους γείτονες που ισχυρίζονταν πως η δημιουργία του οικισμού θα μείωνε την αξία των περιουσιακών στοιχείων τους και την έκδοση προσωρινής διαταγής από το ΣτΕ, την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ να αποκρατικοποιήσει την έκταση, καθώς και τις δύο αποφάσεις της 18 Οκτωβρίου 2013 για την ανάκληση της μεταστέγασης στο Χαλάνδρι και τη μεταστέγαση στην Κορυφή του Όρους Πατέρα. Στην απάντησή της, η Ελλάδα απέκρυπτε από τον ΟΗΕ πως το Διοικητικό Εφετείο είχε απορρίψει τις εφέσεις κατά της απόφασης 642/2011 του Διοικητικού Πρωτοδικείου που έτσι κατέστη τελεσίδικη και κυρίως πως ο ΓΓΑΔΑ είχε εκδώσει στις 8 Νοεμβρίου 2013 νέα απόφαση κατεδάφισης (Φ.244/4560/8-11-2013) για τις 25 Φεβρουαρίου 2014 περιφρονώντας τα ασφαλιστικά μέτρα του ΟΗΕ και διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της Ελλάδας πως δεν θα προχωρήσουν σε κατεδάφιση πριν τη μεταστέγαση. Σημειώνεται πως η απόφαση κατεδάφισης εκδόθηκε στα κρυφά αφού επιδόθηκε σε 17 από τους κατονομαζόμενους σε αυτή 38 Ρομά (οι υπόλοιποι έχουν πεθάνει ή μετακομίσει) μόλις στις 10 Ιανουαρίου 2014.

Οι Δήμοι Μεγαρέων και Μάνδρας-Ειδυλλίας διαφώνησαν με την απόφαση μετεγκατάστασης των Ρομά Χαλανδρίου στην Κορυφή του Όρους Πατέρα σε έκταση που ανήκει και στους δύο Δήμους με τις αποφάσεις τους 284/26-11-2013 και 194/29-11-2013 αντίστοιχα. Ο ΓΓΑΔΑ προχώρησε σε νέα σύγκληση της Επιτροπής του άρθρου 2 στις 9 Δεκεμβρίου 2013 αυτή τη φορά με συμμετοχή εκπροσώπων των δύο Δήμων, αλλά και πάλι χωρίς τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων Ρομά, η οποία κατά πλειοψηφία επέμεινε στην επιλογή της Κορυφής του Όρους Πατέρα. Έτσι, στις 13 Δεκεμβρίου 2013, ο ΓΓΑΔΑ επανέκδωσε την απόφαση μετεγκατάστασης στην περιοχή αυτή (Φ.73521/38470/13-12-2013). Ο Δήμος Μεγαρέων με αποφάσεις της 16 Δεκεμβρίου 2013 και 14 Ιανουαρίου 2014 ανέθεσε σε δικηγόρο την κατάθεση στο ΣτΕ αιτήσεων ακύρωσης των δύο αποφάσεων της 18 Οκτωβρίου 2013 και της 13 Δεκεμβρίου 2013, ενώ ο Δήμαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκης απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών στις 14 Ιανουαρίου 2014 (http://www.megaratv.gr/index.php?page=11&article_id=1037) ζητώντας την ανάκληση της απόφασης απειλώντας αλλιώς με παραίτηση. Οι Ρομά Χαλανδρίου συμφωνούν με το κείμενο αυτό: «Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας, εκφρασμένες δια του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Μεγαρέων, το οποίο με την αρ. 284/26-11-2013   απόφαση του ψήφισε ομόφωνα υπέρ της ανάκλησης της απόφασης αυτής, με ψήφισμα διαμαρτυρίας. Ζητώ άμεσα την παρέμβαση σας στο ΓΓΑΔ Αττικής για την άμεση ανάκληση της απόφασης αυτής και την επικαιροποίηση της αρ. πρ. Φ73521/9339/16-4-2013 προηγούμενης απόφασης,  με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλότητας και της ηρεμίας στην περιοχή μας. Ζητώ άμεσα την παρέμβαση σας στο ΤΑΥΠΕΔ, το οποίο θεωρώ απόλυτα υπεύθυνο για την ανάκληση προηγούμενης απόφασης του ΓΓΑΔ ( φ.73521/9339/16-4-2013), σύμφωνα με την οποία είχε οριστεί το δημόσιο ακίνητο ΑΒΚ1168, πλησίον του χώρου που στεγάζονται σήμερα οι Ρομά του δήμου Χαλανδρίου, αφού αυτό ( το ΤΑΥΠΕΔ) το ένταξε στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Η διοίκηση μας έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των Ρομά της δικής μας περιοχής και δεν δεχόμαστε να μας φορτώσουν κι άλλους. Το πρόβλημα των Ρομά του δήμου Χαλανδρίου έχει υποχρέωση να το αντιμετωπίσει η διοίκηση του δήμου Χαλανδρίου και να προτείνει χώρο μετεγκατάστασης όπως οφείλει, εντός των ορίων του δήμου της Ο Δήμαρχος Μεγαρέων «γνωστοποίησε πως μίλησε αργά το βράδυ της Τρίτης 14 Ιανουαρίου με το [νέο ΓΓΑΔΑ] κ. Αγγελάκα με τον τελευταίο να δείχνει πως είναι γνώστης του θέματος που αφορά την μετεγκατάσταση των Ρομά του Χαλανδρίου. Ο νέος πλέον γενικός γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής ζήτησε από τον Γιαν. Μαρινάκη μία εβδομάδα περιθώριο ώστε να ενημερωθεί καλύτερα και δεσμεύθηκε πως θα τον καλέσει άμεσα ώστε από κοινού να προχωρήσουν στην επίλυση του προβλήματος.» (http://aixminews.gr/aixmi/index.php/proto-thema/1343-2014-01-16-09-44-55)

Στις 23 Δεκεμβρίου 2013, ο Δήμος Μεγαρέων είχε εκδώσει απόφαση για την «Οριστική ανάκληση της υπ’ αριθ. 2987/18-11-2013 έγκρισης εργασιών κλίμακας ‘περί δημιουργίας χώρου στέγασης με λυόμενους οικισμούς για την μετεγκατάσταση καταυλισμού Ρομά στην θέση «Κανδήλι» στο Όρος Πατέρας’».

Στις 24 Δεκεμβρίου 2013, οι Ρομά μέσω του εκπροσώπου τους ΕΠΣΕ, έκαναν αίτηση θεραπείας ζητώντας την ανάκληση των αποφάσεων μετεγκατάστασής τους στην Κορυφή του Όρους Πατέρα και ανάκλησης της μετεγκατάστασής τους στην παρακείμενη έκταση στο Χαλάνδρι. Τεκμηρίωσαν γιατί οι δύο αυτές αποφάσεις είναι άκυρες αφού εκδόθηκαν χωρίς προηγούμενη ακρόαση κατά παράβαση του άρθρου 20.2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σε αντίθεση με την προηγούμενη απόφαση που εκδόθηκε μετά από προηγούμενη ακρόασή τους η οποία αναφερόταν ρητά σε εκείνη. Η απόφαση μεταστέγασής τους στην Κορυφή του Όρους Πατέρα είναι επίσης άκυρη γιατί βασίζεται στη με αριθμό ΥΑ Γ.Π/23641/2003 ΦΕΚ B 973/15.7.2003 για «Τροποποίηση της Α5/696/25.4.83 Υγειονομικής Διάταξης, για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων» η οποία αφορά «οργανωμένη μόνιμη κατασκήνωση για την προσωρινή εγκατάσταση των πλανόδιων» (άρθρο 2), ενώ ο πληθυσμός των Ρομά που κατοικεί στην περιοχή Πεύκου Πολίτη/Νομισματοκοπείο Χαλανδρίου δεν είναι νομαδικός αλλά εδραιωμένος εδώ και δεκαετίες και η πλειοψηφία του είναι δημότες Χαλανδρίου, όλοι δε μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χαλανδρίου. Επικαλέστηκαν δικαστική απόφαση για τη μη εφαρμογή της ΥΑ του 2003 σε μόνιμους κατοίκους, απόφαση της ίδιας Επιτροπής του άρθρου 2 που είχε έκρινε εαυτή αναρμόδια για να αποφανθεί για μη μετακινούμενο πληθυσμό Ρομά και αναλυτική ενημέρωση της Βουλής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 27 Νοεμβρίου 2009 για την εφαρμογή της ΥΑ μόνο σε διερχόμενους Ρομά. Πρόσθεσαν πως οι Ρομά Χαλανδρίου υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (2006) που προβλέπουν πως: «75. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:… ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:… 5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας… 185. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου … επιτρέπεται να παραχωρούνται δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, δημοτικά ή κοινοτικά ακίνητα σε αθίγγανους και ομογενείς που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε κρατικά προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης ή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, από το κράτος. Η ανωτέρω παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, ότι επί μία εικοσαετία, το παραχωρούμενο ακίνητο δεν θα πωληθεί ή δεν θα εκμισθωθεί, με εξαίρεση τη γονική παροχή.» Ανέφεραν πρόσφατο επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής αυτών των διατάξεων από το Δήμο Κεφαλλονιάς με μεταστέγαση των Ρομά σε μισθωμένες οικίες. Τέλος, επισήμαναν πως ουσιαστικός λόγος ανάκλησης της προηγούμενης απόφασης ήταν «η προεπιλογή του Δημόσιου Κτήματος ΑΒΚ 1168 -το οποίο είχε οριστεί ως χώρος μετεγκατάστασης των Ρομά- προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων». Το ελληνικό κράτος δηλαδή αντί να υλοποιήσει την απόφασή του να μετεγκαταστήσει σε αυτή τη δημόσια έκταση την κοινότητα των Ρομά Χαλανδρίου προχώρησε σε εκποίηση της έκτασης αυτής, πιθανώς για να αντιμετωπίσει τις δημόσια εκδηλωθείσες ρατσιστικές αντιδράσεις περιοίκων σε βάρος των Ρομά. Στη συνέχεια, παραβιάζοντας κάθε κανόνα δικαίου, προχώρησε εν κρυπτώ και χωρίς την αναζήτηση της γνώμης των Ρομά αν όχι και της συναίνεσής τους σε απόφαση μετεγκατάστασής μας στην κορυφή όρους στην άλλη άκρη της Αττικής, απόφαση αντάξια του νοτιοαφρικανικού «απαρτχάιντ» και όχι της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι Ρομά Χαλανδρίου κατέληγαν πως επιμένουν στη μετεγκατάστασή τους στην αρχική δημόσια έκταση στο Χαλάνδρι και για αυτό ζητούσαν την ακύρωση της απόφασης Φ.73521/25892/18-10-2013. Εναλλακτικά πρόσθεταν είναι πρόθυμοι να μετεγκατασταθούν σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια έκταση του Δήμου Χαλανδρίου τους υποδειχθεί με την οποία θα συμφωνήσουν με νόμιμες διαδικασίες. Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2014, ο ΓΓΑΔΑ δεν είχε απαντήσει στην αίτηση θεραπείας.

Στις 15 Ιανουαρίου 2014 πρώτα η ΕΛ.ΑΣ. και μετά η πολεοδομία κατέγραψαν στον καταυλισμό Ρομά Χαλανδρίου τα υπάρχοντα σήμερα 74 αυθαίρετα οικήματα για τα οποία η πολεοδομία θα εκδώσει νέες και πλήρως επικαιροποιημένες εκθέσεις αυτοψίες που θα αναφέρουν το ότι τα οικήματα θα είναι κατεδαφιστέα: μόνο με βάση αυτές μπορεί να γίνει κατεδάφιση, γι’ αυτό και οι δύο αποφάσεις κατεδάφισης του 2013 είναι παράνομες και καταχρηστικές. Οι εκθέσεις αυτές θα επιδοθούν στους Ρομά που μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε 30 ημέρες. Οι ενστάσεις θα αναστείλουν την εκτέλεση των αποφάσεων κατεδάφισης μέχρι να εκδοθούν αποφάσεις επί των ενστάσεων. Αυτή είναι η μόνη νόμιμη διαδικασία κατεδάφισης. Όπως μόνη νόμιμη διαδικασία μεταστέγασης των Ρομά (που είναι άνθρωποι και όχι σκουπίδια) είναι εκείνη που θα γίνει με τη δική τους συμμετοχή (βλπ. στη συνέχεια ανοικτή επιστολή στους Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών στην «Εφημερίδα των Συντακτών» της 5 Ιανουαρίου 2014).   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...