Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Καθορίστηκαν οι ζώνες Ά προστασίας μετά την κήρυξη και οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων στη Βουλιαγμένη

Η οριοθέτηση της κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου ακολουθεί τις οδούς Ιφιγενείας – Ποσειδώνος και περιβάλλει τις ακτές σε μήκος 150 – 200 μ. περίπου από την στεριά (ΦΕΚ 350 Α.Α.Π./4.10.2013)
Η προστασία του οικιστικού χαρακτήρα και της απαράμιλλης φυσιογνωμίας της Βουλιαγμένης, αποτελούν άμεση προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου, κ. Σπύρου Πανά. 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κήρυξη αρχαιολογικών χώρων (ΦΕΚ 350 Α.Α.Π. / 4-10-2013) και για τον καθορισμό ζωνών Α΄ απολύτου προστασίας (Φ.Ε.Κ. 402 Α.Α.Π. / 13-11-2013), στη Βουλιαγμένη, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. 


Είναι μια θετική εξέλιξη που ενισχύει παράλληλα την ήδη διατυπωμένη θέση του Δήμου, η οποία καταγράφεται σε πρόσφατο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην προσπάθεια του να αποτρέψει την τσιμεντοποίηση της περιοχής, με αφορμή το σχέδιο πώλησης της έκτασης του Αστέρα από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και την προώθηση ΕΣΧΑΔΑ που επιτρέπει ουσιαστικά στους επενδυτές να κτίσουν μια νέα πόλη, στην έκταση αυτή.

Πως πετύχαμε το στόχο

Η επίτευξη του στόχου να κηρυχθούν οι αρχαιολογικοί χώροι και να θεσμοθετηθούν ζώνες Α΄ απολύτου προστασίας στη Βουλιαγμένη, ήταν αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και διεκδίκησης από πλευράς Δημάρχου Σ. Πανά, σε συνεργασία με τον ιστορικό, φιλόλογο, αρχαιολόγο και εμπειρογνώμονα του Δήμου σε θέματα αρχαιοτήτων κ. Χ. Διονυσόπουλο. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, με την 174/ 11-06-2013 ομόφωνη απόφαση του, ζήτησε από το Υπουργείο Πολιτισμού να κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος η μεγαλύτερη έκταση της Βουλιαγμένης.

Οι Ζώνες Α΄ απολύτου προστασίας στην περιοχή του Λόφου του Ορφανοτροφείου και της Χερσονήσου του «Αστέρα» (ΦΕΚ 402 Α.Α.Π./13.11.2013)
Τι προβλέπουν τα ΦΕΚ 350 & 402

Α) Στο ΦΕΚ 350 /4 Οκτωβρίου 2013, προβλέπεται :
Η κήρυξη − οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, για λόγους προστασίας των σημαντικών μνημείων και των άλλων αρχαίων καταλοίπων:
Στην περιοχή του «Λαιμού», του ναού του Απόλλωνος Ζωστήρα του τέλους του 6ου αι. π.Χ. στην παραλία του Αστέρα Βουλιαγμένης, του Βωμού της Αρτέμιδος μπροστά από το σηκό του ναού, καθώς και της δεξαμενής−κρήνης των αρχαϊκών χρόνων (η οποία διατηρείται σε κατάχωση βόρεια του ναού).
Της ιερατικής οικίας του τέλους του 6ου αι. π.Χ., η οποία βρίσκεται στα βορειοανατολικά του ναού.
Των δύο πύργων του 5ου αι. π.Χ., στην παραλία της Ωκεανίδας και στο λόφο του ορφανοτροφείου αντίστοιχα, καθώς και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στο μικρό ακρωτήρι, δυτικά του τελευταίου πύργου.
Των οικιστικών καταλοίπων στη χερσόνησο της Βουλιαγμένης, που χρονολογείται από τους προϊστορικούς έως και τους ελληνιστικούς χρόνους.
Των καταλοίπων του αρχαίου κτηρίου και δρόμου στην παραλία του μεγάλου Καβουρίου, που χρονολογούνται στους κλασικούς χρόνους
Των κτιριακών και ταφικών καταλοίπων, τα οποία χρονολογούνται στους προϊστορικούς και στους ρωμαϊκούς χρόνους, εντός του σύγχρονου οικισμού του Καβουρίου.
Το μεγαλύτερο τμήμα της ακτογραμμής της Βουλιαγμένης σε μήκος 150 - 200 μέτρα από τη στεριά προς τη θάλασσα (όπως αυτό ορίζεται από τον ορθοφωτοχάρτη που επισυνάπτεται στο ΦΕΚ).
Δηλαδή κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος όλη η έκταση που περιέχεται δυτικά από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και εκτείνεται μέχρι και τις δυτικές και νότιες ακτές της Βουλιαγμένης. Περιλαμβάνει το Μεγάλο Καβούρι, το Λόφο του Ορφανοτροφείου, τη χερσόνησο του Ζωστήρα και προστατεύει τις παραλίες σε μήκος 150-200 μέτρα από την στεριά.
Β) Στο ΦΕΚ 402 Α.Α.Π. /13 Νοεμβρίου 2013, ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο αρχαιολογικός χαρακτήρας της περιοχής αφού καθορίζει ως Ζώνες Απολύτου Προστασίας Α΄ τα παρακάτω:
Ζώνη Α.1 Απολύτου Προστασίας, η οποία περιλαμβάνει το Ναό του Απόλλωνος Ζωστήρος, το βωμό του, την κρήνη − δεξαμενή στα βόρεια, μνημεία τα οποία βρίσκονται εντός της περιοχής του «Αστήρ Παλλάς» και την Ιερατική Οικία στα ΒΑ, η οποία βρίσκεται σε διαμορφωμένο χώρο πρασίνου επί της οδού Απόλλωνος, καθώς πρόκειται για μνημεία ενός ενιαίου συνόλου.
 Ζώνη Α.2 Απολύτου Προστασίας εντός της περιοχής του «Αστήρ Παλλάς», και συγκεκριμένα στην περιοχή των «Καμπανών», στο λοφίσκο δυτικά της πισίνας του Ν.Ο. Βουλιαγμένης, όπου έχει εντοπιστεί ελληνιστικό κτήριο και προϊστορική εγκατάσταση.
Ζώνη Α.3 Απολύτου Προστασίας στο έξαρμα όπου βρίσκεται ο ΒΔ πύργος και τα κατάλοιπα των προσκτισμάτων του, στην περιοχή του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου.

Στις ανωτέρω Ζώνες Α΄ Απολύτου Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Βουλιαγμένης,  ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής δόμηση.
Επιτρέπεται η διατήρηση των νομίμως υφισταμένων κτηρίων και άλλων κατασκευών, η συντήρηση, επισκευή, ανακαίνισή τους, καθώς και μικρής κλίμακας οικοδομικές εργασίες σε αυτές, για λόγους χρήσης και υγιεινής.
Επιτρέπεται η μεταφορά και η τοποθέτηση μη μόνιμων κινητών στοιχείων.
Επιτρέπεται η συντήρηση, επισκευή, βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός υφισταμένων δικτύων κοινής ωφελείας.
Για τις επιτρεπόμενες εργασίες εντός των ανωτέρω Ζωνών Α΄ Απολύτου Προστασίας απαιτείται η έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Ποια είναι τα οφέλη από τις παραπάνω αποφάσεις
Ο Δήμος μας ενισχύεται θεσμικά,
ώστε να δώσει με ισχυρά «όπλα» τον νομικό αγώνα για να αποτρέψει την τσιμεντοποίηση της έκτασης του Αστέρα.
ώστε να διατηρηθεί ο αρχαιολογικός και τουριστικός χαρακτήρας της έκτασης, να αποτραπεί η δημιουργία μιας ακόμη πόλης μέσα στα όρια της ήδη υπάρχουσας και να μην μετατραπεί σε γκρίζα η πιο όμορφη «πράσινη χερσόνησος» της Μεσογείου.

Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς τόνισε με αφορμή την εξέλιξη αυτή ότι

 «Η προστασία της φυσιογνωμίας της Βουλιαγμένης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία των αρχαιοτήτων, που έχουν αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια από τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον ιστορικό, φιλόλογο, αρχαιολόγο και εμπειρογνώμονα του Δήμου σε θέματα αρχαιοτήτων κ. Χ. Διονυσόπουλο για την αμέριστη βοήθεια που προσέφερε στο Δήμο προς αυτό τον σκοπό. Δεν θα επιτρέψουμε να υλοποιηθούν σχέδια που θα αλλοιώσουν την όμορφη εικόνα της πόλης μας και την οικιστική της φυσιογνωμία. Τα σχέδια αυτά, έρχονται σε πλήρη αντίθεση και με τις υπουργικές αποφάσεις και με το πως εμείς θέλουμε να είναι ο τόπος μας,  γι’ αυτό θα αγωνιστούμε για να ακυρωθούν στην πράξη. Με το νομικό αγώνα που θα δώσουμε, αλλά και με την κινητοποίηση όλων μας, μπορούμε να τα καταφέρουμε».


Λεζάντες επισυναπτόμενων χαρτών:
Χάρτης Α:
Χάρτης Β: Οι Ζώνες Α΄ απολύτου προστασίας στην περιοχή του Λόφου του Ορφανοτροφείου και της Χερσονήσου του «Αστέρα» (ΦΕΚ 402 Α.Α.Π./13.11.2013)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...