Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Νέα Οδός: «Καμία αύξηση στα διόδια για τους δημότες Ωρωπού»

Τη διατήρηση στα ίδια επίπεδα του αντιτίμου στον σταθμό διοδίων Αφιδνών για τους δημότες Ωρωπού, με το ειδικό πρόγραμμα Fast Pass Oropos, ανακοίνωσε σήμερα η κοινοπραξία Νέα Οδός. 


Όπως διευκρινίζει η κοινοπραξία, αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους Ωρωπού και μέσω του ειδικού προγράμματος Fast Pass Oropos, τα οχήματα κατηγορίας 2 των μόνιμων κατοίκων, θα πληρώνουν στον σταθμό διοδίων Αφιδνών, με χρήση του ηλεκτρονικού πομποδέκτη Fast Pass, 2,10 ευρώ ανά διέλευση. Δηλαδή, η τιμή του διοδίου θα είναι ακριβώς στο επίπεδο που ήταν πριν από τις αυξήσεις.


Η διαδικασία εγγραφής των μόνιμων κατοίκων στο ειδικό εκπτωτικό πρόγραμμα Fast Pass Oropos, θα πραγματοποιείται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του δήμου Ωρωπού, στα οποία θα βρίσκονται υπάλληλοι της Νέας Οδού για να εξυπηρετήσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών είναι η Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου και η ημερομηνία ενεργοποιήσεως του προγράμματος Fast Pass Oropos είναι η Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου.

Τα έγγραφα που οφείλουν να προσκομίσουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ωρωπού είναι τα εξής:

1) Αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα Fast Pass Oropos. Η αίτηση αυτή παραλαμβάνεται στα ΚΕΠ από τους μόνιμους κατοίκους, αλλά θα βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα www.fastpass.gr,

2) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι η αναγραφόμενη κατοικία του αιτούντος αποτελεί κύρια κατοικία αυτού και ευρίσκεται εντός των ορίων του δήμου Ωρωπού,

3) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους, εκ του οποίου θα προκύπτει ως κύρια κατοικία ο δήμος Ωρωπού,

4) Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, κατηγορίας 2, που ανήκει στον αιτούντα μόνιμο κάτοικο, και

5) Βεβαίωση του δήμου Ωρωπού ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικός του.

Με την προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων στα ΚΕΠ, οι μόνιμοι κάτοικοι Ωρωπού θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και θα παραλαμβάνουν τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη Fast Pass, μέσω κούριερ, χωρίς καμία επιβάρυνση, στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...