Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων Κερατέας και Λιοσίων


Ολοκληρώθηκε η α’ φάση των διαγωνισμών για τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κερατέας και Λιοσίων. Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός...

- «Οι σχεδιασμοί παρέμεναν για 10 χρόνια κλειδωμένοι στα συρτάρια της γραφειοκρατίας. Μέσα σε λίγους μήνες η κατάσταση αυτή άλλαξε. Οι διαγωνισμοί αποτελούν πραγματικότητα, στην οποία ελάχιστοι πίστευαν»

- «Θα κάνουμε τα «αδύνατα δυνατά» ώστε να μην χαθεί η τελευταία ευκαιρία, για να αποκτήσει η Αττική σύγχρονες υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων της και να μην χαθούν τα 200 εκ. € που διατίθενται από το ΕΣΠΑ»

Με γοργούς ρυθμούς και εντός των χρονοδιαγραμμάτων προχωρούν οι διαγωνισμοί για τις νέες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων για την Αττική που υλοποιεί ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) σε εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από Κοινοτικά, Εθνικά και Ιδιωτικά Κεφάλαια.

Σήμερα ολοκληρώθηκε η α’ φάση των διαγωνισμών για την κατασκευή των νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε Κερατέα και Ά. Λιόσια με την ομόφωνη έγκριση των πρακτικών από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, στη β’ φάση των διαγωνισμών περνούν (6) έξι εταιρείες για τη Μονάδα της Κερατέας και (5) πέντε για τη Μονάδα των Ά. Λιοσίων που είναι οι εξής :


Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής (Κερατέα) :

• Ένωση Εταιρειών Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ – Ηλέκτωρ ΑΕ
• Ένωση Προσώπων Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ – ΔΕΗ ΑΕ
• ΜΕΤΚΑ ΑΕ – Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ
• Ένωση Εταιρειών Archirodon Group N. – Intrakat – Envitec AE
• Ένωση Εταιρειών J and P ΑΒΑΞ - Μεσόγειος
• Novaera Hellas AE

Αποκλείσθηκαν από τη συνέχεια της διαδικασίας η εταιρεία Τοξότης ΑΕ και η Ένωση Προσώπων Ερέτβο ΑΕ – Δομοσπόρτ ΑΕ - Έγνων ΑΤΕ

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Ά. Λιόσια) :

• Ένωση Εταιρειών Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ – Ηλέκτωρ ΑΕ
• Ένωση Προσώπων Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ – ΔΕΗ ΑΕ
• ΜΕΤΚΑ ΑΕ – Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ
• Ένωση Εταιρειών Archirodon Group N. – Intrakat – Envitec AE
• Ένωση Εταιρειών J and P ΑΒΑΞ - Μεσόγειος

Αποκλείσθηκαν από τη συνέχεια της διαδικασίας η εταιρεία Τοξότης ΑΕ και η Ένωση Προσώπων Ερέτβο ΑΕ – Δομοσπόρτ ΑΕ - Έγνων ΑΤΕ

Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης θα ακολουθήσει σύμφωνα με τις προκηρύξεις το β’ στάδιο, με τις Προσκλήσεις σε Ανταγωνιστικό Διάλογο και την Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον πρώτο χρονικά διαγωνισμό του οποίου η α’ φάση έχει ολοκληρωθεί, αυτόν της Βορειοανατολικής Αττικής (Γραμματικό) έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων από τέσσερις διαγωνιζόμενες Ενώσεις Προσώπων και Εταιρειών η εκδίκαση των οποίων ορίστηκε για τις 5 Ιουλίου 2013.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθει προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ το πρακτικό και για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Φυλής.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός δήλωσε ότι «Οι νέες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων Αττικής είναι κορυφαία αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά έργα. Για δέκα χρόνια παρέμεναν κλειδωμένα στα συρτάρια της γραφειοκρατίας. Μέσα σε λίγους μήνες η κατάσταση αυτή άλλαξε. Οι διαγωνισμοί αποτελούν πραγματικότητα, στην οποία ελάχιστοι πίστευαν. Βέβαια έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι το τέρμα της διαδρομής. Κυρίως υπάρχουν οι δικαστικές εμπλοκές. Από τον χρόνο εκδίκασης και έκδοσης των αποφάσεων θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό εάν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες μέσα στο έτος. Ελπίζουμε ότι οι θεσμικοί φορείς του κράτους θα ανταποκριθούν στην αναγκαιότητα, οι όποιες αποφάσεις να εκδοθούν σύντομα και όχι κατά τη συνήθη ροή των πραγμάτων. Εμείς θα κάνουμε τα «αδύνατα δυνατά» ώστε να μην χαθεί η τελευταία ευκαιρία, για να αποκτήσει η Αττική των 5 εκ. κατοίκων σύγχρονες υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων της και να μην χαθούν τα 200 εκ. € που διατίθενται από το ΕΣΠΑ για τον σκοπό αυτό».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής (Κερατέα) :

• Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε είκοσι επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύμπραξης καθώς και οι όροι για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

• Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση.

• Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού.

• Η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας.

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Ά. Λιόσια) :

• Η ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Λιόσια) εκτιμάται κατά μέγιστο σε 400.000 τόνους. Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω μέσω του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

• Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε είκοσι επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύμπραξης καθώς και οι όροι για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

• Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση.

• Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού.

• Η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...