Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων Κοιν. Πρόνοιας Δήμου Πεντέλης


Ο Δήμος Πεντέλης μέσω του Ν.Π «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης», υλοποιεί το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα, που παρέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.Η υποβολή αιτήσεων –δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα , θα γίνεται από 3/2/2014 έως 28/2/2014 στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες όπως παρακάτω:


- Για τη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων στο Κοινωνικό Κέντρο : Σκιάθου και Μπακογιάννη 5 –Μελίσσια τηλ. 2108032722

- Για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Κ. Ν.Πεντέλης : Αγ.Παρασκευής 22-Ν. Πεντέλη τηλ. 2132140501 και

- Για τη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης στο Δημοτικό κατάστημα Δ.Κ.Πεντέλης-Ηγ.Μακρυγιάννη 2- Πεντέλη - τηλ.2132140601

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

1. Αίτηση του τελικού δικαιούχου για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες)

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

6. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους (2012) ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης αν δεν έχει πάρει το εκκαθαριστικό. Επίσης σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή.

7. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ) που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντας (βαρύ, δυσίατο, ανίατο) εφόσον υπάρχουν.

Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες θεωρούνται τα άτομα με ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ως εξής:

1.Για ένα δικαιούχο το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

2.Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I.Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

II.Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ' ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

III.Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400€.

IV.Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

V.Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3.Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑ
Αποστολάκος Δημήτριος

Ο Αντιδήμαρχος
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Παναγιώτης Μούστρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...