Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

Ποια είναι τα 5 νέα έργα που κατασκευάζει η Περιφέρεια Αττικής


Τις συμβάσεις ακόμη πέντε έργων που δημιουργούν σύγχρονες υποδομές, συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη και βελτιώνουν δραστικά την καθημερινότητα των κατοίκων της Αττικής, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός. Τα έργα, η κατασκευή των οποίων θα ξεκινήσει άμεσα, χρηματοδοτούνται είτε από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συνοψίζονται ως ακολούθως:

 Ολοκλήρωση ασφαλτικών εργασιών και τοπικές παρεμβάσεις βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας της Λεωφόρου Ασπροπύργου - ΝΑΤΟ, προϋπολογισμού 4.700.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.): το έργο ουσιαστικά αποτελεί την αποπεράτωση της Α΄Φάσης, η οποία είχε πραγματοποιηθεί ημιτελώς. Με την ολοκλήρωση του έργου εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και μάλιστα σε ένα δρόμο με ιδιαίτερο κυκλοφοριακό φόρτο, ο οποίος επιβαρύνεται επιπρόσθετα με τη διέλευση βαρέων οχημάτων (ιδιαίτερα στην περιοχή Ασπροπύργου). Παράλληλα, εξασφαλίζεται η άμεση και ευχερής πρόσβαση στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Ουσιαστικά, αποτελεί βασικό έργο υποδομής για την περιοχή το οποίο θα συμβάλλει στη γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής δημιουργώντας , ένα σημαντικό οδικό άξονα ταχείας κυκλοφορίας που συνδέει το κέντρου της Αθήνας με τη Δυτική Αττική. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

 ΣΟ-5/12: Διαγράμμιση οδικού δικτύου Αττικής αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ, προϋπολογισμού 3.000.0000 € (συμπ. Φ.Π.Α.).: το έργο αφορά στην επαναδιαγράμμιση του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου, δηλαδή του δικτύου που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλες τις κύριες οδικές αρτηρίες της Αττικής, π.χ. Λ. Κηφισίας, Λ. Μεσογείων, οδός Πανεπιστημίου, οδός Σταδίου, Λ. Καβάλας, παραλιακή κλπ. Οι εργασίες, που θα καλύψουν επιφάνεια 304.000 τμ. συνολικά, θα ολοκληρωθούν σε 16 μήνες, ενώ εντός έξι μηνών αναμένεται να ολοκληρωθεί η υλοποίηση των διαβάσεων πεζών σε όσες από αυτές έχει δοθεί άμεση προτεραιότητα. Η αρμοδιότητα αυτή εμπίπτει σε όσες μεταβιβάσθηκαν πρόσφατα από το ΥΠΟΜΕΔΙ στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ

 Συντήρηση και άρση επικινδυνοτήτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Κρατικής Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 1.500.000 € (συμπ. Φ.Π.Α.): το έργο αφορά στη συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου της Περιφερείας Αττικής. Σκοπός είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας πεζών και οχημάτων, ενώ με την ολοκλήρωσή του αναμένεται η μείωση των οδικών ατυχημάτων και των κυκλοφοριακών συμφορήσεων, αλλά και η δραστική μείωση των εκπομπών ρύπων με τα συνεπακόλουθα άμεσα οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.

 Συντήρηση και αποκατάσταση του κτηρίου της οδού Πολυγνώτου στην Πλάκα», προϋπολογισμού 3.000.000 € (συμπερ. Φ.Π.Α.): το έργο αφορά στην ανακαίνιση διατηρητέου κτηρίου και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Το συγκεκριμένο κτήριο, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και θα φιλοξενήσει τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Με την ολοκλήρωση του έργου διασώζεται ένα ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα σημαντικό κύτταρο πολιτισμού και προβολής της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους της Περιφέρειας Αττικής

 Αποξήλωση και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα προδιαγραφών FIFA στο Δημοτικό Γήπεδο Δ.Κ. Μοσχάτου, προϋπολογισμού 467.000 (με το Φ.Π.Α.): το έργο αφορά στην αποκατάσταση του χλοοτάπητα και της υπόβασης του γηπέδου, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχέτευση και απορροή των ομβρίων υδάτων. Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργείται ένα σύγχρονο γήπεδο, που υπερκαλύπτει τις τελευταίες προδιαγραφές της FIFA, στο οποίο θα μπορούν να αθλούνται με ασφάλεια οι αθλητές και κυρίως τα νέα παιδιά. Η Περιφέρεια Αττικής για μια ακόμη φορά έρχεται να καλύψει την αδυναμία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να υλοποιεί παρόμοια έργα, αλλά και το κενό που υπάρχει στη χρηματοδότηση παρομοίων έργων από το ΕΣΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους της Περιφέρειας Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...