Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ - «Ασύρματος Δήμου Αγ. Δημητρίου: παραχώρηση με οικονομικό αντάλλαγμα»

"Οι Δήμοι που μεταπολιτευτικά παρουσίασαν ταχεία ανοικοδόμηση , με ανεπαρκές σχέδιο πόλης, είναι και αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου.

  Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου ο χώρος του «Ασυρμάτου» αποτελεί μια κάλυψη αυτών των αναγκών".

Αυτό αναφέρει, σε ερώτησή του στη Βουλή ο Γραμματέας της ΔΗΜΑΡ και βουλευτής Επικρατείας, Σπύρος Λυκούδης και επισημαίνει:

"Ο χώρος του «Ασυρμάτου» συνολικής έκτασης 78 στρεμμάτων, αποτελεί ιδιοκτησία του Δημοσίου. Αρχικά υπαγόταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εξυπηρετούσε τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της ΥΠΑ, της ΕΜΥ, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Αστυνομίας.

Οι πρώτες διεκδικήσεις των δημοτών  είχαν ως αποτέλεσμα κατ’ αρχάς μέρος της έκτασης του Ασυρμάτου, συνολικού εμβαδού 23,5 στρεμμάτων να παραχωρηθεί στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, αργότερα 22,5 περίπου στρεμμάτων να παραχωρηθούν επίσης  μέσω της ΚΕΔ, σε τρείς φάσεις ( 1983, 1997 και 2003 ) για τη δημιουργία χώρου πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Με την  υπ’ αρ. Φ.550/ΑΔ.687992 – Σ. 805/3-5-2011 απόφαση  του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, παραχωρήθηκε στο Δήμο το τελευταίο τμήμα του  Ασυρμάτου, έκτασης 32 στρεμμάτων, για  τη «δημιουργία χώρου πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής».

Δυο χρόνια μετά την προαναφερόμενη απόφαση παραχώρησης  του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με το υπ’ αρ. πρ. 4329/ΑΑ.44 14-05-2013 έγγραφο της η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ( ΕΤΑΔ Α.Ε. ), θέτει όρους εξασφάλισης της χρηματοδότησης

και συντήρησής του έργου, καθώς και καταβολής  οικονομικού ανταλλάγματος που να ανταποκρίνεται στην εύλογη αξία του ακινήτου , για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του χώρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγ. 1 εδαφ. γ' του Ν. 973/1979 (ΦΕΚ 26/Α/1979), η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου δύναται να παραχωρεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο την χρήση ακινήτων του Δημοσίου ΔΩΡΕΑΝ ή έναντι ανταλλάγματος σε Ν.Π.Δ.Δ., Δήμους, Κοινότητες, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελών σκοπών για την ικανοποίηση των στεγαστικών ή άλλων συναφών προς αυτούς αναγκών των, ως και δια την εκπλήρωση των σκοπών των.

Μετά την  παραπάνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής  Άμυνας, υπεγράφη η Κ.Υ.Α.Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011/28-11-2011 (ΦΕΚ 2779/Β/2011) στο άρθρο 3 της οποίας ορίζεται ότι η ΕΤΑΔ ΑΕ υποκαθίσταται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κ.Ε.Δ. δηλαδή η ΕΤΑΔ Α.Ε. μπορεί να μην απαιτήσει καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος από το Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Επειδή

- η παραχώρηση  της χρήσης του χώρου του  «Ασυρμάτου» θα έχει ως αποδέκτες του οφέλους που θα προκύψει από την ανάπλαση ενός τόσο σημαντικού χώρου για το Δήμο κατ΄ εξοχήν τους ίδιους τους δημότες , αλλά και τους δημότες της ευρύτερης περιοχής καθώς έχει στοιχεία υπερτοπικού χαρακτήρα

- η περιοχή  του «Ασυρμάτου» αποτελεί τη μοναδική ελεύθερη έκταση του Δήμου Αγίου Δημητρίου

- επειδή οι  εγκεκριμένες  χρήσεις  γης  από το ρυμοτομικό σχέδιο  προβλέπονται ως χρήσεις αστικού πρασίνου

- απαίτηση  οικονομικού ανταλλάγματος, θα  επιβάλει έναν επιπλέον δημοτικό φόρο στους δημότες

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

Πώς δικαιολογείται η απαίτηση της ΕΤΑΔ Α.Ε. για οικονομικά ανταλλάγματα, με δεδομένη την απόφαση του Δήμου να αποδώσει  την έκταση στους δημότες ως χώρο αναψυχής  και εφόσον υπάρχει  η  δυνατότητα της  δωρεάν παραχώρησής της  για ορισμένο ή αόριστο χρόνο χρήσης;
Γιατί εγείρονται οικονομικές απαιτήσεις για χώρο ήδη χαρακτηρισμένο ως «κοινόχρηστο» με δεδομένη την απόφαση του Δήμου να τον αποδώσει στους δημότες ως χώρο αναψυχής;
Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

     ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...