Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

Δήμος Πεντέλης: Προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1.Σας γνωρίζουμε ότι με το σχετικό καταργήθηκε η εντοπιότητα (πρόταξη) στις προσλήψεις θέματος για Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων πρόσληψης ατόμων από το τόπο τους και μάλιστα στις Υπηρεσίες Καθαριότητας που οι προσλήψεις χρηματοδοτούνται από τους Δημότες των Δήμων ανταποδοτικά.

2. Παρακαλούμε να επανεξετάσετε το θέμα και να επαναφέρετε ΑΜΕΣΑ την πρόταξη της εντοπιότητας για όλους τους Δήμους καθ΄όσον το υφιστάμενο σύστημα αδικεί τους άνεργους Δημότες μας που επιβαρύνονται για τη μισθοδοσία των ανταποδοτικών προσλήψεων ΙΔΟΧ.

3. Οι ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τις ενέργειες τους.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Στεργίου Καψάλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...