Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

Δημιουργία ταμείου αλληλοβοήθειας ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο Δήμο Αμαρουσίου

Στη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας προχωρεί ο Δήμος Αμαρουσίου για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αντιμετωπίζοντας...με ευαισθησία τα ζητήματα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, ιδιαίτερα μάλιστα στην παρούσα οικονομική συγκυρία, κατά την οποία η βοήθεια συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία και η δημιουργία θεμελιωδών κοινωνικών δομών απολύτως απαραίτητη και επιβεβλημένη.

Την πρόταση του Δημάρχου κου Γιώργου Πατούλη για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων ενέκρνε με πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου στη συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου 2012.

Στην τοποθέτησή του ο κος Πατούλης αναφέρθηκε στον καθημερινά αυξανόμενο αριθμό συνανθρώπων μας που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν και να ανταποκριθούν ακόμη και στις πιο στοιχειώδεις ανάγκες με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω ακόμα και η διαβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων:

«Με σκοπό την έμπρακτη υποστήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής προτείνουμε τη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, το οποίο θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Δήμου Αμαρουσίου.

Σκοπός του Ταμείου θα αποτελέσει η υποστήριξη και η παροχή συνδρομής με έκτακτα οικονομικά βοηθήματα σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, αλλά και γενικότερα άτομα που αδυνατούν να καλύψουν κατά τις περιστάσεις και για έκτακτους λόγους τις στοιχειώδεις ανάγκες τους.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι συνέχεια μίας σειράς δράσεων και ενεργειών που έχουμε αναλάβει, προκειμένου να είμαστε κοντά και να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας στη δύσκολη αυτή εποχή, ώστε να μην νοιώθουν μόνοι και αβοήθητοι».

Τα βοηθήματα θα δίνονται μετά από αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, ενώ τη διαχείριση του Ταμείου θα έχει διαπαραταξιακή επιτροπή.

Θα λειτουργεί υπό τη μορφή ειδικού λογαριασμού, ενώ οι πόροι του Ταμείου θα είναι δωρεές κάθε είδους φυσικών ή νομικών προσώπων, έσοδα από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την επιτροπή που θα συντάξει τον κανονισμό λειτουργίας, τον οποίο θα εγκρίνει σε επόμενη συνεδρίασή του. Στον κανονισμό θα περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις για την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων, καθώς και όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Ταμείου.

Τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας ψήφισαν ο συνδυασμός της Διοίκησης « ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ» ο συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης «ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» και ο συνδυασμός «ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ».

Παρών ψήφισε ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και αποχή ο συνδυασμός «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ».

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το ψήφισμα για την κατάθεση στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας μιας αποζημίωσης των εξόδων παράστασης των Δημοτικών Συμβούλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...